Vodstvo


Predsednik

Andrej Lah, univ. dipl. inž.

tel: 070 156 167

Email: andrej.lah002@gmail.com

Čebelarska tradicija na Ravnah sega stoletja v preteklost. Prve začetke organiziranega čebelarstva v našem kraju pa najdemo tik pred prvo svetovno vojno leta 1914. Bližamo se torej 110 obletnici obstoja organiziranega čebelarstva na Ravnah kar za vodilne kakor tudi za celotno članstvo pomeni še posebno odgovornost in čast.

Za začetek želim povzeti nekaj izhodišč na katerih lahko društvo gradi svoje delovanje v naslednjih letih.

Na dan 31.12.2021 je bilo v naše društvo včlanjenih 56 članov. Najstarejši član je star 88let, najmlajši pa 19let. Upravljamo z učnim čebelnjakom na Javorniku (Pigl), ki smo ga s pomočjo Občine Ravne na Koroškem postavili leta 2016. V njem je trenutno prostora za 4 družine, ima pa možnost razširitve. Na čebelnjaku imamo sočno elektrarno z akumulatorji električne energije za potrebe čebelnjaka. 

Ponosni smo, da tudi z našo pomočjo v našem kraju potekajo trije čebelarski krožki; na Osnovni šoli Koroški jeklarji kjer je mentorica Janja Spanžel, prof., na Srednji šoli Ravne, pod mentorstvom Jelke Onuk, dipl. inž, ter na Gimnaziji Ravne, pod mentorstvom Mojce Krebs, prof. 

Za sestanke, pripravo gradiv in dogodkov imamo v souporabi pisarno št. 6 na Prežihovi 7, nad Havano. V sezoni sladkor za naše čebelarje in nekatere druge čebelarske potrebščine kot so dimak in plinski topilnik voščin (izposoja od Šolskega centra Ravne) skladiščimo v pritličnih prostorih bivšega SDK na Prežihovi 7, nasproti Havane. 

Upravljamo z dvema čebelarskima tehtnicama, ki pokrivata dobršen del pašnega območja ČD Ravne. Lokaciji sta na učnem čebelnjaku na Javorniku (Pigl) in na Tolstem vrhu 13.

Društvo ima po odločbi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu. 

Vzpostavljen in posodobljen imamo pašni red.

V zadnjih letih smo kot partnerji LAS Mežiške doline zelo aktivni in uspešni pri črpanju evropskih sredstev s katerimi postopoma razvijamo naš učni čebelnjak v pravi čebelarski center. 

Za promocijo čebelarstva in društvenih aktivnosti ob različnih priložnostih imamo v souporabi dve maskoti čebelice, ki smo ju pridobili v okviru projekta Med-o-Vita. 

Veliko je bilo v teh letih narejenega. Iskrena hvala za podporo in prispevek vsem članom in družinam, Občini Ravne na Koroškem, LAS Mežiške doline, krajanom in meščanom. 

Ampak imamo še veliko idej. Računamo na vašo podporo tudi v naprej.

Zasluga naših predhodnikov je, da je čebelarstvo v našem kraju spoštovano in cenjeno. Truditi se moramo, da ta ugled s poštenim in marljivim delom obdržimo. To je naša dolžnost.